top of page

Ofte stilte spørsmål

Hvordan hjelper Habiit barnet mitt å få gode rutiner? Hvordan kan en app forebygge skolevegring? Her samler vi svarene som brukerne våre lurer på. Finner du ikke svaret? Send spørsmålet ditt til info@tackl.no!

Hvem står bak Habiit?

Det er selskapet Tackl som har laget Habiit. Tackl ble startet på bakgrunn av gründerens egne erfaringer med å ha omsorg for barn som strevde med å gå på skolen. Du kan lese mer på tackl.no.

Er Habiit laget for barn med spesielle behov?

Forskningen viser at opp mot 28 prosent av alle barn strever med skoledeltagelse i løpet av grunnskolen. Det er veldig mange! Vi tror at alle barn (og voksne) kan ha vanskeligheter med å få gode rutiner i hverdagen iblant. Habiit er ikke laget for barn med spesifikke diagnoser, men for alle som trenger litt ekstra hjelp til å få oversikt og til å mestre hverdagens mange rutiner.

Hvordan kan jeg vite at Habiit hjelper mot skolevegring?

Skolevegring kan ha mange årsaker. Habiit er ikke ment å være en erstatning for å få hjelp av foreldre, lærere, psykologer eller andre fagpersoner. Vi håper imidlertid at det kan være et supplement, og et trygt og fint verktøy som barnet kan ha med seg i lomma og bruke når det trenger litt ekstra motivasjon, struktur eller ro for å mestre hverdagen.

Hva slags forskning ligger bak utviklingen av appen?

Appen er utviklet på bakgrunn av tverrfaglig forskning på NTNU og Universitetet i Stavanger. Habiit var opprinnelig et forsknings- og utviklingsprosjekt som hadde som formål å finne ut om det går an å dempe angstsymptomer og øke skoleoppmøte ved hjelp av et digitalt spill. Dette spørsmålet er behandlet gjennom ni studentoppgaver (deriblant tre mastergradsoppgaver) og en rekke møter og workshops med barn, miljøterapeuter, psykologer og forskere. Innsikten vi har tilegnet oss fra disse aktivitetene har blitt til Habiit. Prosessen og tankene bak kan du lese mer i Bloggen, eller på http://medium.com/tackl.

Hvor mye koster Habiit?

Habiit er gratis den første uken du bruker det. Hvis du ønsker å spille videre koster det enten 99kr for én måned, eller 299kr for 12 måneder. Skoler som ønsker å ta i bruk Habiit i større skala kan ta kontakt på info@tackl.no, så finner vi sammen en løsning som passer dere. For mer info om pris, besøk Priser siden.

Jeg har forslag til hvordan appen kan bli bedre. Hvem kontakter jeg?

Vi er veldig glade for tips til hvordan Habiit kan bli enda bedre! Send oss en mail på info@tackl.no, så følger vi opp så fort som mulig.

bottom of page