top of page

Habiit – et verktøy for bedre mestring

Iblant kan vi voksne ta det for gitt at hverdagen og skolen er noe som bare skal fungere. Men slik er det ikke alltid. Noen ganger låser alt seg, og da trenger vi verktøy.

Det er slett ikke alle dager som er gode. De fleste kan kjenne seg igjen i følelsen av å våkne opp med en knute i magen fordi vi gruer oss til noe som skal skje. Det kan handle om et møte eller en oppgave som vi ikke vet hvordan vi skal gripe an. Da kan knuten vokse og bli til en stor uhåndterlig floke.

​Slik er det også for barna våre. Noen ganger kan ting synes stadig mer komplisert og uløselig etter hvert som de hverdagslige rutinene skal gjennomføres og skoledagen nærmer seg. Barnet kan streve med å ha oversikt og kanskje føle seg utrygg i møtet med alle krav og forventninger som omgivelsene skaper.

Siden 2018 har vi jobbet tett med forskere, pedagoger, miljøterapeuter og barn for å finne en løsning som er enkel å bruke, og som kan gjøre hverdagen enklere, mer forståelig og motiverende for de barna og familiene som trenger litt ekstra hjelp. Målet har vært å lage et verktøy som kan hjelpe barnet og de voksne, slik at de sammen kan trekke i de rette trådene som får knuten til å løsne.

Habiit er en app som skal gjøre skolehverdagen oversiktlig, mer håndterbar, litt mindre skummel og litt mer gøy. Derfor kaller vi Habiit for et skolespill – det er både nyttig og artig, og bygger på innsikt om barns medievaner og hverdag. 

Habiit bygger på følgende tre prinsipper: struktur, motivasjon og refleksjon.

Struktur

Habiit gir bedre oversikt over alt som skal skje i løpet av en uke, og gjør hverdagen enklere å forholde seg til. Alle rutiner som barnet har, blir presentert på en visuell, tydelig og ryddig måte. Hver morgen skal barnet vekke habiiten. Den viser deretter hvilke morgenrutiner barnet skal gjennomføre. Habiit har også en kalender som gir en ryddig og visuell oversikt over alt som skjer på skolen gjennom uken.

Motivasjon

Habiit har et belønningssystem som gir positiv feedback hver gang spilleren gjør en oppgave eller svarer på et spørsmål. Dette utløser en belønning som gis i form av stjerner som kan omsettes i klær og møbler til habiiten og habiitens hus. Det gjør det mer motiverende å mestre rutiner og oppgaver i løpet av uken. I psykologifaget snakkes det om operant betinging. Det innebærer at adferd bestemmes ut fra de konsekvenser den har fått på et tidligere tidspunkt. Enkelt sagt; hvis du gjør en handling og får en hyggelig tilbakemelding på handlingen, så er det stor sjanse for at du fortsetter å gjøre nettopp denne handlingen. I Habiit får spilleren positive tilbakemeldinger og belønninger når de mestrer hverdagslige rutiner. Dette fungerer som en oppfordring til å fortsette å gjøre disse handlingene, slik at den etter hvert kan skape en ny og varig positiv adferdsendring.

Refleksjon

Habiit har en kartleggingsfunksjon. Her får barnet mulighet til å uttrykke hva det synes om det som skjer før og på skolen. Her kartlegges barnets opplevelse av ulike fag og rutiner, men også situasjoner som er typiske for skolehverdagen; som høytlesning, leking i friminuttet og prøver. Hensikten med dette er å hjelpe barnet å sortere tankene sine, og reflektere over hvilke følelser som kan knyttes til ulike situasjoner. Hver uke kan barnet gå tilbake og sortere kortene, og kjenne på om noe har endret seg siden sist. Denne funksjonen har vi tatt med fordi vi ser at det kan være viktig å gi barnet en mulighet til å reflektere over egne følelser knyttet til ulike situasjoner, for å gjøre det enklere å få oversikt over hva som er vanskelig, og ikke minst; det som er lystbetont, morsomt og bra. Habiit har også en logg. Her samles tanker og vurderinger som barnet har gitt gjennom uken. Loggen gjør det mulig for barnet å få oversikt over hvordan tanker, følelser og mestring har endret seg over tid.

bottom of page